Geschiedenis

Door onze oud dirigente Hannie Droogers

Eind jaren ‘60 kreeg kerkelijk Nederland te maken met een nieuw fenomeen: jeugddiensten. Dat wilden wij in Oud-Vossemeer ook. Gelukkig waren de contacten tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk toen al van dien aard, dat dit gezamenlijk gerealiseerd kon worden. Beide kerkenraden gaven groen licht en de voorbereidingen konden beginnen. Er werd een datum geprikt, een dominee met ‘jeugddienstervaring’ gevraagd en uiteraard moest er een koor komen. Een groep van ongeveer 20 jongeren is, onder leiding van onderwijzersvrouw Annie Nonnekes, vervolgens gaan repeteren. Er werden simpele eenstemmige liedjes gezongen, zoals ‘He’s got the whole world in His hand’, waarbij uitsluitend een elektronisch orgel en een gitaar als begeleidingsinstrumenten werden gebruikt.

Op 23 september 1973 was de eerste jeugddienst een feit en het was een doorslaand succes! Het gelegenheidskoor zong de sterren van de hemel en er was geen weg meer terug. Tijdens het koffiedrinken na de dienst is besloten om door te gaan. Er meldde zich gelijk een tiental jongeren uit Tholen en Poortvliet aan. Echter, voor Annie was die ene keer genoeg en zo stortte Hannie zich in het avontuur. Zonder enige kennis en ervaring en met alleen een paar LP’s van andere jongerenkoren als voorbeeld, ging het koor van start. Maar wat waren we enthousiast! Er werd een naam bedacht: Interkerkelijk Jeugdkoor Polyhymnia; er kwam een bestuur, het combo werd uitgebreid met een trommel en een blokfluit en we namen elke uitnodiging om te komen zingen aan. Voor optredens buiten het eiland werden er busjes gehuurd en zo trokken we er op uit.

Langzamerhand werden we een echt koor. In het begin werden de liedjes nog uitgetypt met een carbonvelletje tussen de blaadjes, maar spoedig kon de eerste bladmuziek worden aangeschaft. Op landelijk niveau werd er inmiddels ook nagedacht over de opkomende jongerenkoren en -bandjes. De KCZB (koninklijke Christelijke Zangersbond) kreeg een aparte afdeling voor jongerenkoren, J(eugdkoren) en G(ospelkoren), die zorgde voor scholing van o.a. dirigenten en comboleden, en probeerde de kwaliteit van de aangeboden muziek te verbeteren. Via J&G leerden we ook andere koren en hun repertoire kennen en dat was heel leerzaam.

Zowel op landelijk als op provinciaal niveau deden we mee aan Gospel Impuls, heel leuke en inspirerende dagen met veel muziek en zang en leuke contacten. We wonnen zelfs een aanmoedigingsprijs, die bestond uit een workshop stemvorming voor de koorleden en een workshop improvisatie voor het combo. En zo werd ook ‘kwaliteit’ een belangrijk begrip, zowel op zangtechnisch gebied als in de begeleiding. Het jubileumprogramma: ‘De tijd van je leven’ ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd op CD uitgebracht.

Voor heel wat Thoolse jongeren is Polyhymnia belangrijk geweest. We zongen samen, leerden met heel wat prachtige liederen ons geloof te bezingen, hadden plezier en deelden moeilijke dingen. Er zijn in de loop der jaren flink wat ‘koorhuwelijken’ gesloten en ‘koorbaby’s’ gedoopt.

Inmiddels heeft Polyhymnia haar 40e verjaardag gevierd. De meeste koren en bandjes uit de beginperiode zijn er al lang niet meer, maar Polyhymnia is nog lang niet uitgezongen en daar ben ik heel erg trots op. Het geeft veel voldoening, dat ik daar ook mijn steentje aan heb mogen bijdragen. Ik wens het koor onder de bezielende leiding van Maarten nog heel veel mooie jaren toe. Op naar de 50!