Kerst op de Markt

Wat fijn dat u er bent!

Op deze pagina vindt u de teksten van de liederen die we vanavond zingen. Zing en luister mee!

O come, o come Emmanuel (Polyhymnia)

O come, O come, Emmanuel,
And ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here,
Until the Son of God appear.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

Stille nacht (samenzang)

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

I heard the bells on Christmas day (Polyhymnia)

I heard the bells on Christmas day
Their old familiar carols play
And mild and sweet their songs repeat
Of peace on Earth, good will to men

And the bells are ringing (peace on Earth)
Like a choir they’re singing (peace on Earth)
In my heart I hear them (peace on Earth)
Peace on Earth, good will to men

And in despair I bowed my head
“There is no peace on Earth, ” I said
For hate is strong and mocks the song
Of peace on Earth, good will to men

But the bells are ringing (peace on Earth)
Like a choir singing (peace on Earth)
Does anybody hear them? (Peace on Earth)

Peace on Earth, good will to men
Then rang the bells more loud and deep
God is not dead, nor doth He sleep
(Peace on Earth)
(Peace on Earth)

The wrong shall fail, the right prevail
With peace on Earth, good will to men

Then ringing, singing on its way
The world revolved from night to day
A voice, a chime, a chant sublime
Of peace on Earth, good will to men

And the bells, they’re ringing (peace on Earth)
Like a choir they’re singing (peace on Earth)
And with our hearts, we’ll hear them (peace on Earth)
Peace on Earth, good will to men

Do you hear the bells, they’re ringing? (Peace on Earth)
The light, the angels singing (peace on Earth)
Open up your heart and hear them (peace on Earth)
Peace on Earth, good will to men

Peace on Earth
Peace on Earth
Peace on Earth, good will to men

Komt allen tezamen (samenzang)

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng’len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden,
die Koning.

De hemelse eng’len,
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar ‘t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
die Koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
die Koning.

Joy to the world (samenzang)

Joy to the world, the Lord is come
Let Earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And Heaven and nature sing
And Heaven and nature sing
And Heaven, and Heaven, and nature sing

Joy to the Earth, the Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, repeat, the sounding joy

He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonders, wonders, of His love

Never was a night (Polyhymnia)

Never was a night like that night, it was a holy night.
Never was a night like that, filled with heavenly light.
Never was a night quite so divine, never did a star so brightly shine.
Never was a night like that night, it was a holy night.

Never was a night like that night, you could hear angels sing.
Never was a night like that night, glad tidings bring.
Never in the town of Bethlehem, never has it been like it was then.
Never was a night like that night, you could hear angels sing.

They sang: ‘Glory, glory, glory, glory to God on high.’
‘Glory, glory, glory be o God on high.’

Never, never, ever will there be a better place or time.
To begin to love and praise Him, see His glory shine.
Ever since that night in Bethlehem, people have come to worship Him.
Never, never, ever will there be a better place or time.

To sing: ‘Glory, glory, glory, glory to God on high.’
‘Glory, glory, glory be o God on high.’
‘Glory, glory, glory, glory to God on high.’
‘Glory, glory, glory be o God on high.’

Never, never ever will there be a better place or time.
So we exalt Thee, extol Thee, adore Thee, for You’re holy.
Lord we praise You, magnify You.
Lord, we come and worship You.

We exalt Thee, extol Thee, adore Thee, for You’re holy.
Lord we praise You, magnify You.
Lord, we come and worship You.
Lord, we come and worship You.
Let our hearts be in tune as we come and worship You
Lord, we come and worship You

Nu zijt wellekome (samenzang)

Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth’lem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar.
Kyrieleis

Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis

This holy Christmas night (Polyhymnia)

Our day of joy is here again,
With love and peace and song;
Come, let us join the angelic strain
With voices clear and strong.

Glory to our God, we sing,
Glory to our Lord and King;
Peace, goodwill with all abide
This holy Christmas tide.

When darkness lay upon this earth,
A glorious light did shine;
God sent a Gift of priceless worth
And showed His love divine.

Glory to our God, we sing,
Glory to our Lord and King;
Peace, goodwill with all abide
This holy Christmas tide.

Now to the manger let us go
To worship and adore
The tender Babe upon the straw,
Our Savior evermore.

Glory to our God, we sing,
Glory to our Lord and King;
Peace, goodwill with all abide
This holy Christmas tide.

The Christmas way (Polyhymnia)

Nobody ever expected,
nobody thought this way
There in the dark of an stable,
Jesus asleep on the hay.

Deep in the calm an silent night
Everyone sees a new light
God in His love turns night to day
Behold the Christmas Way

Who can believe without seeing
Trust in a hopeful heart
Open your ears and receive it
This was the plan from the start

Beautiful message of Christmas
Truly the kingdom’s near
Woman and man, just like children
Now can rejoice without fear

God loved the world an gave His Son
Goudness for everyone
Though you’re in debt, no need to pay
It’s called the Christmas Way!

He is still the Christ of Christmas (Polyhymnia)

He is still the Christ of Christmas
He is still the part of the story I love to tell
He is still ‘peace on earth’, and joy to the world
He is still the Christ of Christmas
And He is still Emmanuel

He is still the Christ of Christmas
He is still the part of the story I love to tell
He is still ‘peace on earth’, and joy to the world
He is still the Christ of Christmas
Still Emmanuel

Jesus started Christmas long ago in Bethlehem
And there have been a lot of Christmas celebrations since then
We have seen traditions come and go
Since that first Christmas day
But there’s one thing that will never change
I want the world to hear me say

He is still the Christ of Christmas
He is still the part of the story I love to tell
He is still ‘peace on earth’, and joy to the world
He is still the Christ of Christmas
Still Emmanuel

God came to live with us
God came to live in us
He came to bring a promise
that He’d come again some day

He is still the Christ of Christmas
He is still the part of the story I love to tell
He is still ‘peace on earth’, and joy to the world
He is still the Christ of Christmas
Still Emmanuel

O come let us adore Him
O come let us adore Him
Still the Christ of Christmas
Still Emmanuel

Joy to the world, the Lord is come
O let us sing
He is still the Christ of Christmas
Still Emmanuel

Go tell it on the mountain
Still the Christ of Christmas
Still Emmanuel

Gloria, gloria
Gloria, gloria
Glory be to God on high
Still the Christ of Christmas
Still Emmanuel
Emmanuel

Hoor de eng’len zingen d’eer (samenzang)

Hoor de engelen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
Woord dat vlees geworden zijt,
Tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
Dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hark the herald (Polyhymnia)

The sun went down like any other day
But unaware, the world just slept away
It was a silent night for many; some heard but didn’t care
But to those who had been waiting the noise was everywhere

Hark the herald angels sing
Glory, glory to the newborn King
Hark the herald angels sing
Glory, glory to the newborn King
Glory, glory to the newborn King

The melody was carried by the wind
No need to fear, peace and goodwill to men
It echoed off the mountains and it filled the valleys low
A good news celebration so everyone would know

Hark the herald angels sing
Glory, glory to the newborn King
Hark the herald angels sing
Glory, glory to the newborn King
Glory, glory to the newborn King

Angels sing (glory, glory)
To the king (glory, glory)
Spread the joy across the land
Christ is born in Bethlehem

Angels sing (glory, glory)
To the King (glory, glory)
Come and worship and adore
He will reign forevermore

Hark the herald angels sing
Glory, glory to the newborn King
Hark the herald angels sing
Glory, glory to the newborn King
Glory, glory to the newborn King

Kerstnacht boven Bethlehem (Polyhymnia)

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Mary was the first one (Polyhymnia)

Mary was the first one to carry the gospel
When the angels brought the news of the precious little boy
Mary was the first one to carry the gospel
When that news brought joy sweet joy.

Mary was the first one to carry the gospel
When the angels brought the news of that precious little boy
Mary was the first one to carry the gospel
When that news brought joy sweet joy.

The shepherds watched their flocks by night, nearly fell asleep.
Another lonely quiet night, of watchin’ all those sheep.
Until a choir of holy angels pierced the night with songs of joy!
Good news I bring For Christ the King, is Mary’s baby boy!

Mary Was the First One To Carry The Gospel
When the angels brought the news of that precious little boy
Mary Was the First One To Carry The Gospel
When that news brought joy sweet joy.

Hosannah to the highest and Christ his only son.
Gods story wrapped in Swadling clothes.
The Meek and holy one!
This baby boy will change the hearts of all who can believe.
What the prophets told, has come to pass.
A virgin has conceived!

Mary Was the First One To Carry The Gospel
When the angels brought the news of that precious little boy
Mary Was the First One To Carry The Gospel
When that news brought joy sweet joy.

Heaven is in this house (Polyhymnia)

I love the house where You live,
the place where Your glory dwells.
And as You draw near,
O God my Emmanuel.
In tender majesty,
reveal Yourself to me here
in the shadow of Your wings.

Heaven is in this house;
Even angels bow before the presence of the holy One.
Love has come down
and shepherds gather ‘round to see the glory of the Fathers only Son.
Knowing as we kneel before You now,
Heaven is in this house.

Maker of heaven and earth,
Father, Spirit, Son.
You Welcome me here,
and in Your presence I’m undone.
O blessed sacrifice,
may You be glorified here in the midst of our praise.

Heaven is in this house;
Even angels bow before the presence of the holy One.
Love has come down
and shepherds gather ‘round to see the glory of the Fathers only Son.
Knowing as we kneel before You now,
Heaven is in this house.

So fall on your knees.
Oo, hear the angel voices.
Hear the angel voices.

For heaven is in this house;
Even angels bow before the presence of the holy One.
Love has come down
and shepherds gather ‘round to see the glory of the Fathers only Son.
Knowing as we kneel before You now,
Angels fold their wings and humbly bow.
Heaven is in this house

Ere zij God (samenzang)

Ere zij God
Ere zij God
In de hoge
In de hoge
In de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
In de mensen
Een welbehagen
In de mensen
Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge
In de hoge
In de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen
Amen

Bedankt voor uw komst! Gezegende kerstdagen en een voorspoedig en muzikaal 2023 toegewenst.